image1 image2 image3 image4


Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

Nr konta

BLOG - Uwalnianie od psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Psycholog Szczecin-psycholog mgr Renata Łopatka, terapeutka, ekspertka i mentorka rozwoju, mistrzyni Reiki, coach, nauczyciel, doradczyni zaprasza

WIEDZA, PASJA, DOŚWIADCZENIE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

JUŻ DZIŚ ZAINICJUJ SWOJE UWOLNIENIE!         

PSYCHOLOG SZCZECIN -  PSYCHOLOG ONLINE  -  NOWOCZESNE, SKUTECZNE  METODY TERAPEUTYCZNE

TERAPEUTA Z BARDZO DUŻYM DOŚWIADCZENIEM

TERAPIA I ROZWÓJ-  ROZWÓJ OSOBISTY  -  COACHING  -  SAMODOSKONALENIE  -  SAMOREALIZACJA  -  PSYCHOLOGIA UDANEGO ŻYCIA

OPINIE O MOJEJ PRACY- przeczytaj i tutaj

OD CZEGO ZACZĄĆ

KORZYŚCI DLA CIEBIE

PSYCHOLOG TAKŻE W SOBOTY I NIEDZIELE

PSYCHOLOG BEZ WYCHODZENIA Z DOMU - PSYCHOLOG SKYPE

Oferuję zindywidualizowane, uważne, rzeczowe, profesjonalne  podejście do Twoich spraw, konkretną pomoc.

Z zawodu jestem psychologiem i nauczycielem. Jestem absolwentką dwóch uniwersytetów. Ukończyłam studia humanistyczne ( filologię polską ) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz drugie studia magisterskie -  psychologię kliniczną na prestiżowej, nowoczesnej uczelni - Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Dysponuję wszechstronną wiedzą, która pozwala mi rozumieć mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem, sferą myślową, emocjonalną i duchową oraz złożoność psychiki człowieka.

CO MNIE WYRÓŻNIA? 

- bardzo duże doświadczenie w pracy z pacjentem/klientem indywidualnym oraz w prowadzeniu zajęć grupowych ( 20 lat) -  mam pokaźne grono swoich uczniów i pacjentów/klientów oraz zgromadzone na przestrzeni dwudziestu lat pracy świadectwa moich pacjentów i klientów poświadczające, że stosowane przeze mnie metody i sposoby oddziaływania wpływają realnie na poprawę zdrowia i dobrostanu osób korzystających z mojej pomocy

- dzięki wieloletniej praktyce potrafię bardzo szybko uchwycić przyczyny manifestujących się problemów i mechanizm powstawania zaburzenia lub problemu oraz  wskazywać obszary wymagające pracy terapeutycznej 

- swoją dziedzinę znam zarówno z teorii jak i praktyki- zrealizowałam  własną psychoterapię, tj. odbyłam pełny proces terapeutyczny ( self-experience).Przez okres jedenastu lat, realizując proces własnej terapii, uczyłam się jednocześnie pracy z klientem indywidualnym i z grupą. Odbyłam niezliczoną ilość treningów terapeutycznych i rozwojowych u boku doświadczonych nauczycieli i terapeutów. Zostałam zweryfikowana, zarówno w pracy indywidualnej z klientem jak i w pracy grupowej. Mój główny nauczyciel i terapeuta - Barbara Mieloch, Wrocław,

- cechuje mnie wysoka empatia emocjonalna ( zdolność odczytu stanu psychicznego klienta) i empatia poznawcza( umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy klienta),

- dysponuję rozwiniętą intuicją,

- cechuje mnie rzeczowy, konkretny, jednocześnie łagodny styl pracy z klientem, 

- reprezentuję nowatorskie podejście integralne, łączące  wiedzę akademicką z wiedzą mędrców i nauczycieli ludzkości, uwzględniające wszystkie wymiary człowieczeństwa, tj. ciało, umysł, wymiar energetyczny oraz poziom duchowy. W swojej pracy ( m.in.) wykorzystuję elementy podejścia  opartego na uważności ( mindfulness) i podejscia opartego na współczuciu ( compassion). W pracy z drugim człowiekiem korzystam ze świadomości zrealizowanej w efekcie rzetelnej, wieloletniej praktyki medytacyjnej, określanej mianem "wyższego poznania",

" uważną obecnością".  Pracuję z pasmami transpersonalnymi i poziomem noetycznym , tj. duchowym (  istotowym). Jest to obszar uznawany  przez współczesnych naukowców ze światowej czołówki, tj. tych badaczy, którzy opisują efekty praktykowania mindfulness - medytacji uważności oraz przez znanych i cenionych psychologów ( Frankl, Popielski, Straś- Romanowska, Jung) wyodrębniających  duchowy wymiar osobowości człowieka i poznanie noetyczne ( kontemplacyjne).  W swojej pracy odwołuję się do uniwersalnych wartości i założeń.  Cały proces pomocy moim klientom  zakotwiczony jest w źródle sił dobra Egzystencji,

- ze swobodą poruszam się po całym spektrum ludzkiej świadomości ( Wilber, 2009) i potrafię pracować z każdym obszarem ludzkiej psychiki,

- dysponuję znajomością praw uniwersalnych;  potrafię stosować w praktyce wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin,

- dysponuję bogatym instrumentarium- stosuję bezpieczne, sprawdzone i najskuteczniejsze metody pracy z umysłem i emocjami, (m.in.) sesje wglądu - metoda o bardzo wysokiej skuteczności, pozwalająca na dynamiczny proces zmian),  psychoterapię praniczną, transpersonalną  i humanistyczną, elementy analizy transakcyjnej ( wewnętrzne dziecko ), pracę z czystą świadomością, techniki zaawansowanej troski, self - enquiry, direct pointing, coaching, contact with the present moment, defuzję poznawczą,  metody psychologii kontemplatywnej i techniki oparte na uważności - tj. nowatorskie, transterapeutyczne, naukowo potwierdzone techniki mindfulness, techniki inspirowane  koncepcją psychosyntezy ( Assagioli) oraz (m.in) myślą C. G. Junga, C.Rogersa,Kena Wilbera, psychologią pozytywną, egzystencjalną, metody dyskursywne,  metody naturalne

- odznaczam się elastycznością i nieschematycznością działania. Umiem łączyć różne modalności i podejścia w pomocy psychologicznej i terapii. Mam zdolność  szerokiego, wielopoziomowego widzenia spraw, z różnych perspektyw, 

- mając bardzo duże doświadczenie - jestem wszechstronna. Pracuję jako psycholog i terapeuta ale także jako coach, trener rozwoju, nauczyciel. Potrafię łączyć pracę  terapeutyczną z pracą nad rozwojem i wydobywaniem zasobów pacjenta/klienta

- stosuję metody naturalne ( system Reiki Usui oraz system Choa Kok Sui), ponieważ zanim zostałam psychologiem z powodzeniem przez wiele lat stosowałam te metody z rewelacyjnym skutkiem. Zastosowanie tych technik oraz bezpośrednie odwołanie do wzniosłego aspektu ludzkiej egzystencji określanym jako duchowa natura, wyższe poznanie, Jaźń ( Jung), Obecność - rozpoznawanym przez największych nauczycieli ludzkości-  przyczynia się w sposób bezpośredni do tego, że moja pomoc jest skuteczna. Bardzo często uzyskuję szybkie efekty, które bez zastosowania tej perspektywy wymagałyby dużego nakładu pracy nad sobą ze strony pacjenta. Wieloletnia praktyka i świadectwa moich klientów potwierdzają bardzo pozytywny, wręcz zbawienny wpływ energii naturalnej ( Prana)  na ludzki organizm i psychikę. Zastosowanie technik pracy z energią naturalną ( psychoterapia praniczna - system mistrza Choa KoK Sui i system Reiki) otwiera moich pacjentów/klientów, co ma znaczenie szczególnie na początku ich pracy nad sobą, gdyż ogromnie ułatwia im cały proces introspekcji i wglądu w siebie. Mam także dużą łatwość wprowadzania moich drogich pacjentów w stan relaksacji i kontaktu z ich wewnętrzną harmonią. Dzięki skutecznym technikom, potrafię zakotwiczać w umyśle pacjenta pozytywne przekonania ( hipnoza terapeutyczna),

- moje usługi mają unikalny charakter, gdyż bardzo często ( i wyłącznie na życzenie klienta) powiązane są bezpośrednio z wielowymiarowym rozwojem jednostki, obejmując aspekt egzystencjalny i duchowy człowieka. Działania moje prowadzą moich klientów w kierunku życia zgodnym z Uniwersalnością, a także do ich samorozwoju i pełnej samodzielności,

- cechuje mnie niegasnąca pasja do pracy i eksploracji  natury ludzkiej,

- posiadam bogate doświadczenie życiowe

Dlaczego warto nawiązać współpracę ze mną?

Oferuję:

- rzetelne, uważne, wnikliwe, wieloaspektowe  podejście do Twoich spraw,

- szybkie rozpoznanie przyczyn manifestujących się problemów i zdolność wglądu w istotę problemu,

- propozycje skutecznych rozwiązań i stosowanie prostych, czytelnych i zrozumiałych dla klienta metod,

możliwość sprawnego; dla osób otwartych - bardzo dynamicznego procesu zmian, bez zbędnego rozciągania w czasie. Moi pacjenci/klienci bardzo szybko stają się samodzielni w pracy nad sobą,

- pokój mego serca, ciszę i równowagę mojego umysłu ( rozwinięte dzięki praktyce medytacyjnej,)

- nieosądzającą, otwartą postawę,pełną akceptacji i szacunku,

- koncentrację na potencjale zdrowia psychicznego pacjenta ( psychologia kontemplatywna, psychologia humanistyczna ) a nie na jego ograniczeniach i zaburzeniach

- moja praca jest jednocześnie moją pasją, dlatego każde spotkanie z pacjentem/klientem jest dla mnie świeżym, nowym doświadczeniem, którego jestem bardzo ciekawa.

Serdecznie zapraszam. 

Renata 

OD CZEGO ZACZĄĆ link

Zapisz się na newsletter

Proszę o dopisanie mnie do subskrybentów newslettera:

Imię:*
Email:*

 
 
 
 
 
 

 

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.