Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Diagnoza psychologiczna samooceny

INDYWIDUALNA, ZINTEGROWANA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA SAMOOCENY - TESTY PSYCHOLOGICZNE

Co to jest samoocena?

Samoocena globalna, inaczej globalne samowartościowanie – poczucie własnej wartości, jest miarą tego jak pozytywny bądź negatywny jest nasz ogólny stosunek do samych siebie.

Jest to względnie stała dyspozycja, rozumiana jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja.

Samoocena szczegółowa- to pomiar ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność.

W opisywanym badaniu oceniana jest również spójność obrazu siebie osoby badanej, świadczącej o efektywności procesu samopoznania.

Co to jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to skrupulatny, wnikliwy proces badawczy za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych oraz analiza i interpretacja wyników badania przeprowadzonego za pomącą narzędzi psychologicznych, w celu uzyskania wiarygodnego obrazu konkretnej charakterystyki psychologicznej ( tutaj: samooceny) osoby badanej.

Po co badać samoocenę?

Diagnozowanie samooceny pozwali Ci uzyskać pełniejszą samowiedzę i samoświadomość. Pozwoli poznać aspekty funkcjonowania domagające się Twojej dbałości, uwagi, pracy nad sobą. Zadbanie o wskazane w diagnozie obszary wpłynie z kolei na podniesienie jakości Twojego samopoczucia i wyższe poczucie jakości życia.

Wpływ na samowartościowanie człowieka ma najpierw jego środowisko rodzinne. W życiu dorosłym na zmianę samooceny wpływa (m.in.) zmiana ról społecznych, zmiana statusu społecznego, relacje w rodzinie, czynniki intrapsychiczne, relacje interpersonalne, wiele innych okoliczności życiowych. 

Diagnoza może stanowić wstęp do efektywnej pracy nad sobą w celu rozwinięcia zdrowej, adekwatnej samooceny. Tutaj program indywidualnej pracy z psychologiem Zdrowa samoocena.

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.