Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Kontrakt na proces coachingowy

Kontrakt procesu coachingowego zawarty w dniu …………………………………………… pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………( imię i nazwisko Klienta procesu coachingowego) zwany dalej „Klientem” a Renatą Łopatką „Coachem”

 

1. Niniejsza umowa zawarta pomiędzy Cochem i Klientem wchodzi w życie z dniem podpisania, a dotyczy rozpoczęcia procesu coachingu, który będzie obejmował 6 sesji.

2. Coach zobowiązuje się do ścisłego zachowania poufności – żadne informacje przekazywane przez Klienta nie będą przekazywane komukolwiek.

3. Każda sesja trwać będzie ok. 1,5 godziny. Przewiduje się, że spotkania będą odbywały się w odstępach jednotygodniowych

4. Coach zobowiązuje się do świadczenia usług w formie spotkań bezpośrednich lub poprzez komunikator Skype

5. Klient zobowiązuje się wspólnie z Coachem do określenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem kolejnej sesji coachingowej oraz wspólnej akceptacji terminu.

6. Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za sesję przelewem na konto przed sesją (  nie później niż 24 godziny przed planowanym spotkaniem)

Koszt jednej sesji realizowanej w gabinecie wynosi 300 zł, realizowanej przez komunikator Skype 300 zł. Koszt pakietu 6 sesji coachingowych przy płatności „ z góry” za cały pakiet wynosi 1600 zł. za sesjie realizowane w gabinecie lub Skype.

7. W przypadku odwołania/zmiany terminu sesji Klient oraz Coach zobowiązują się do powiadomienia drugiej strony z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie powinno mieć charakter telefoniczny, mailowy lub poprzez sms.

8. W przypadku odwołania/zmiany przez Klienta  terminu sesji coachingowej w czasie krótszym niż 24  godziny  przed ustalonym terminem, klient zobowiązuje się do zapłaty pełnego wynagrodzenia za odwołaną sesję coachingową .

9. W trakcie trwania umowy Coach będzie przeprowadzał z Klientem szczere i osobiste rozmowy. Klient może liczyć na uczciwość i bezpośredniość w zadawaniu pytań i stawianiu wymagań. Ponadto, Coach ma prawo do zadawania międzysesyjnych zadań rozwojowych.

10. W zakres usług wchodzić może pomoc w określaniu wartości, uświadamianiu wszystkich możliwości, przygotowywaniu planów działania, zadawanie pytań pomocniczych i wspieranie Klienta poprzez proponowanie mu różnych zadań.

11. Klient rozumie, że skuteczność coachingu zależy głównie od niego samego i zobowiązuje się, że uczyni wszystko, aby relacja między nim a Coachem była jak najlepsza. Jeżeli Klient uważa, że coaching nie sprawdza się i nie przynosi spodziewanych rezultatów, powinien o tym poinformować Coacha i podjąć działania, które pozwoliłyby przywrócić skuteczność przedsięwzięciu.

13. Podpisy Coacha i Klienta na tym dokumencie oznaczają, iż obie strony w pełni rozumieją przedstawione tu warunki i zgadzają się na nie.

 

Klient                                                                                                                          Coach

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.