Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Korzyści dla Ciebie

Dzięki otwartości i współpracy ze mną będziesz miał możliwość (m.in.):

- zrozumieć swoje zaburzenia i ograniczenia oraz wyzwalać się od nich

- uwolnić się od psychicznego cierpienia

- być w stanie z czasem rozwiązywać samodzielnie swoje problemy

- nauczyć się rozumieć siebie, swoje emocje i zachowania, rozumieć emocje innych ludzi

- poznać jaką jesteś osobą

- nawiązać dobrą relację z sobą, nauczyć się pozytywnego stosunku do siebie

- rozwinąć  do siebie stosunek pełen życzliwości, zrozumienia i mądrego współczucia

- okazywać sobie wsparcie, wykształcić postawę pełną dbałości i troski

- radzić sobie ze swoją neurotycznością

- rozwinąć zrównoważone spojrzenie na siebie 

- przerwać marazm, zastój w życiu, uwolnić poczucie pustki

- rozwinąć inteligencję emocjonalną, tj. zrozumieć swoje emocje, panować nad nimi, z czasem reagować w sposób zrównoważony i spokojny

- pozbyć się lęków, stanów paniki

- uzdrowić swój stosunek do przeszłości, uwolnić się od przytłoczenia przeszłością

- uwolnić się od nałogów i uzależnień

- wyrażać to kim jesteś w sposób nieskrępowany i swobodny z poszanowaniem i zrozumieniem dla innych

- rozumieć innych ludzi i nawiązywać z nimi satysfakcjonujące relacje

- nauczyć się bycia samemu, być wolnym od poczucia osamotnienia

- poczuć się niewinnie i godnie

- rozwinąć zdrową pewność siebie

- stać się  asertywnym

- uświadomić sobie własną moc

- rozwinąć tzw. elastyczność psychologiczną i większe zdolności adaptacyjne

-  rozwinąć zaufanie do siebie

- wykształcić zdrowy, zrównoważony obraz siebie i zdrową adekwatną samoocenę

- rozwinąć wiekszą zaradność życiową

- radzić sobie w stanach obniżonego nastroju, docelowo uwolnić przyczyny i objawy depresji

- zintegrować wydarzenia traumatyczne i uwolnić się od skutków traumy

- umiejętnie rozpoznawać konflikty wewnętrzne i umieć je rozwiązywać

- poznać pierwotne przyczyny lęku społecznego, uwolnić się od lęku

- radzić sobie ze stresem, nauczyć się odprężenia i efektywnej relaksacji

- udoskonalić swoją osobowość

-  poznać swoje mocne strony ,wyzwalać talenty i potencjalne możliwości

- odnaleźć własną tożsamość i urzeczywistnić spójność własnej osoby

- nauczyć się zdrowego funkcjonowania w życiu, mieć dobry kontakt z rzeczywistością i realiami życiowymi

- otrzymać ukierunkowanie na drodze rozwoju osobistego i wewnętrznego

- otrzymać wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z chorobami somatycznymi oraz zastosowania pracy z umysłem do radzenia sobie z chorobami

- otrzymać wsparcie w odkrywaniu Twojego, indywidualnego sensu życia

- otrzymać wsparcie w odkrywaniu znaczących dla ciebie celów życiowych oraz skutecznych sposobów ich realizacji

- rozwinąć uważność i stosować ją we wszystkich obszarach życia

- uczynić siebie szczęśliwym i spelnionym

- poznać istotę siebie

- sprawić by twój związek zyskał nową jakość i zafunkcjonował na wyższym poziomie 

- sprawić by Twoje relacje rodzinne zostały uzdrowione

- odzyskać poczucie bycia na własciwym miejscu w życiu

- pogodzić się z sobą i życiem

- poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.