Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Optymizm i entuzjazm

Ja, ................. uwalniam się od wizji niedostatku, ubóstwa, niepowodzenia. Uwalniam się od wizji pracy nie lubianej, ciężkiej, wykonywanej z przymusu. Uwalniam się zdecydowanie od podtrzymywania i zasilania tych wizji. Uwalniam się od kurczowego ich trzymania. Puszczam się tych wzorców, uwalniam je, rozstaję się z nimi. Moje rozstanie z nimi jest zdecydowane, łatwe, korzystne i radosne. Przynosi mi ulgę, optymizm, radość i zadowolenie. W ich miejsce wlewam do Mojego umysłu Boski optymizm, radość i zadowolenie.

Kochany Boże, oczyszczaj Mój umysł, ciało oraz Moją duszę ze wszelkich niepowodzeń, złogów i zanieczyszczeń emocjonalnych i mentalnych. Usuwaj Boże z Mojego ciała i umysłu wszelkie blokady i bariery, które hamowały swobodny przepływ boskiej energii zdrowia, dostatku, pomyślności. Usuwaj z Mojego umysłu myśli smutku, otępionej rzeczywistości i wycofania. Usuwaj wszystkie związane z tym urojenia, lęki i negatywne emocje. Uwalniaj Mnie Boże od obrazów nieprzytomnych, czarnych i ociężałych.

Oczyszczaj Mnie Boże ze wszelkich zobowiązań, zwątpień, niewiary i smutku. Uwalniaj Mnie od myśli niepowodzeń, braków i zaciskających sytuacji bez wyjścia. Uwalniaj Boże Mój umysł od napięć, które tworzyłem urojonymi myślami niepowodzeń i negatywnych myśli. Uwalniaj Mój umysł od myśli defetyzmu, czarnowidztwa i nieudacznictwa. Boże, uwolnij Mnie od poczucia bezradnej niemożności zmiany Mojego życia. Uwolnij Mnie od przekonania, że to się może nigdy nie udać. Uwalniaj Mnie od myśli i poglądów, że niewiele jest rzeczy, na których się znam. Oczyszczaj Boże te myśli.

Sprawiaj Boże w Moim umyśle cuda. Wnoś do Mojego umysłu twą wspaniałą energię radości, czystości, zadowolenia i lekkości. Wnoś Boże do Mojego umysłu optymizm, pozytywne, akceptujące, pogodne myśli. Boże, twórz w Moim umyśle spokój, harmonię i lekkość. Boże, twórz w Moim życiu zafascynowanie światem, wytwarzaj w Moim umyśle entuzjazm życiem i pracą. Wnoś do Mojego umysłu relaks, rozluźnienie i odprężenie. Twórz w Moim umyśle rześkość, świeżość i trzeźwość. Wnoś Boże do Mojego umysłu Twą wspaniałą, doskonałą przytomność. Uwalniaj z Mojego umysłu wszelkie lęki dotyczące utraty starych nawyków i wzorców. Rozpuszczaj Twym światłem wszelkie opory przed Moim pozytywnym myśleniem. Rozpuszczaj wszelkie Moje obawy przed nowymi, czystymi, wspaniałymi myślami i intencjami. Wlewaj Boże do całego Mojego umysłu Twój wspaniały, boski spokój.

Wzmacniaj Boże Mą dobrą wolę życia w Radości, dostatku, harmonii i Miłości. Buduj Boże w Moim życiu nową postawę: pełnego optymizmu, łagodności i zaufania. Twórz w Moim życiu i umyśle łatwość i lekkość w myśleniu o przyszłości, twórz wizje obfitości, radości, zadowolenia i sukcesów. Napełniaj Mnie Boże świadomością sukcesów, pomyślności i lekkości. Czyń Boże zadowolenie w Moim życiu. Boże, napełniaj Mnie radością, optymizmem i zadowoleniem z Mojej pracy i z Mojego życia. Twórz w moim życiu pracę, którą bardzo lubię, którą uwielbiam, która daje Mi wiele Radości, zadowolenia i satysfakcji. Boże sprawiaj, by Moje działania zawsze były zakończone sukcesami.

Ja, ................. w boskiej przytomności pozwalam Sobie odczuwać łatwość, lekkość, niewinność i swobodę Mojego umysłu i ciała. Niech ta swoboda wlewa się do Mojego umysłu, napełnia go przestrzenią optymizmu, pozytywów i pomyślności. Zasługuję na swobodę, jestem godzien swobody. Ja, ................. decyduję się myśleć pozytywnie i optymistycznie pomimo wszelkich niedogodności i sprzeczności. Doceniam korzyści pozytywnego myślenia: ulgę, lekkość, radość, zadowolenie i spełnienie. Pozwalam Sobie na entuzjazm. W pełni zasługuję na entuzjazm. Daję go Sobie.

Ja, ................. pozwalam Sobie na pełen optymizm w myśleniu o Moim życiu. Jestem godny odczuwania optymizmu. Daję Sobie pełne prawo do rozwoju w pomyślności, radości i zadowoleniu. Pozwalam Sobie na pełne odczuwanie spontaniczności. Spontaniczności i Radości w Moim rozwoju duchowym, w Moim życiu oraz w Moim myśleniu. Pozwalam Sobie na pełen entuzjazm i optymizm w myśleniu o Mojej cudownej przyszłości. Jestem godzien entuzjazmu. Pozwalam Sobie na pozytywy. Pozwalam Sobie dostrzegać pozytywy. Daję Sobie pełną radość i entuzjazm w Mojej pracy. Pozwalam Sobie myśleć z entuzjazmem o Mojej pracy. Pozwalam Sobie myśleć z entuzjazmem w Mojej pracy. Pozwalam Sobie w tym na łatwość. Z łatwością dokonuję pozytywnych zmian w Moim umyśle. Jestem ich w pełni godzien. Z Boską naturalnością pozwalam Sobie wypełniać Mój umysł dobrem, optymizmem, pomyślnością. Pozwalam Sobie na entuzjazm w każdej Mojej myśli. Pozwalam Sobie na radość w każdej Mojej myśli. Pozwalam Sobie na boską satysfakcję w każdej myśli. Kocham pozytywne myślenie. Daję Sobie do niego pełne prawo, czuję się z tym bezpiecznie, niewinnie i w porządku.

Ja, ................. nastawiam się entuzjastycznie do Mojego życia. Decyduję się być pełnym energii, wigoru i entuzjazmu. Odnajduję w każdej chwili Mojego życia radość, spełnienie i zadowolenie. Pozwalam sobie na radość w związkach, modlitwie i w pracy. Przepełnia mnie radość, gdy odnoszę sukcesy. Jest to dla Mnie korzystne.

Ja, Tomeczek pozwalam Sobie ufać Bogu. Pozwalam Sobie ufać życiu. Pozwalam Sobie uwierzyć, że Bóg Mnie wspiera, że ma dla Mnie dobra najwyższej jakości. Pozwalam Sobie zaufać jego prowadzeniu. Pozwalam Sobie ufać jego wskazówkom i podpowiedziom. Pozwalam Sobie odczuwać, że Boskie prowadzenie jest dla Mnie właściwe, korzystne i daje wspaniałe efekty w Moim rozwoju duchowym i w Moim życiu. Jestem tego godzien. W pełni zasługuję na Boże wsparcie. Proszę Moich wspaniałych opiekunów duchowych o pomoc i wsparcie.

Ja, ................. pozwalam Sobie mieć absolutną pewność, że Mądrość Boga wynosi Mnie ponad wszelkie przeszkody, ograniczenia i zwątpienia. Pozwalam Sobie mieć pewność, że boska Mądrość rozwiązuje wszystkie Moje problemy. Bóg działa we Mnie i poprzez Mnie dla najwyższego dobra Mojego oraz innych ludzi. W absolutnym zaufaniu powierzam wszystkie Moje problemy boskiej Mądrości - niech je rozwiązuje. Pozwalam Sobie mieć pewność, że Bóg Mnie inspiruje i przedstawia Mi wspaniałe pomysły na rozwiązanie problemu ............................................. . Pozwalam Sobie z tych pomysłów korzystać. Poddaję się woli Boga z pełnym zaufaniem, że wspiera Mnie i pomaga Mi. Ja, Tomeczek pozwalam, by w Moim umyśle była obecna zawsze Mądrość Boga. Pozwalam Sobie z niej w pełni korzystać. Ufam, że Boża Mądrość wspiera Mnie i przewodzi w Moim pozytywnym myśleniu.

Tomek Nawrot

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.