Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Przykładowe tematy do rozmów terapeutycznych i sesji wglądu

Wybrane zagadnienia:

- rozpoznawanie i uwalnianie przyczyn problemów psychicznych i emocjonalnych, m.in. depresji, nerwic, stanów lękowych, niechęci do życia, depresji, zaburzeń odzywiania, stanów apatii, nudy, itp.

- uwalnianie spod wpływu traumatycznych przeżyć z przeszłości- integracja i uzdrowienie

- problemy z poczuciem tożsamości

- uzdrawianie relacji z sobą samym, usuwanie programów destrukcyjnych i ich przyczyn

- rozwijanie odpowiedzialności  za siebie samego i własne życie

- uzdrawianie dziecka wewnętrznego, rozwijanie postawy przyjaźni z sobą

- praca nad rozpoznawaniem swoich zdolności i talentów, uruchamianie  twórczego potencjału klienta

- rozpoznawanie przyczyn poczucia winy, rozwijanie poczucia niewinności 

- uzdrawianie stosunku do własnego ciała, kreowanie idealnej wagi i sylwetki

- dostajanie do pierwotnego źródła - praca z poziomem ponadosobowym 

- uwalnianie przyczyn zaniżonego poczucia własnej wartości, odbudowa pozytywnej, zdrowej samooceny

- oczyszczanie relacji partnerskich i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

- odkrywanie przyczyn pecha, złego losu, niepowodzeń życiowych

- uwalnianie się spod wpływów toksycznych osób, uwalnianie od manipulacji innych i od uzależnień 

- uwalnianie programów bezradności, niechęci do życia i do działania, poczucia apatii i pustki

- rozwijanie niezależności i samodzielności

- rozwijanie zaradności

- praca z wybaczeniem sobie i innym

- odkrywanie przyczyn braku akceptacji siebie, braku zgody z sobą samym; budowanie zgody z sobą i innymi 

- uzdrawianie związku z rodzicami

- uzdrawianie sfery seksualności

- uwalnianie zablokowań związanych z pracą, realizacją twórczą i zawodową

- uwalnianie ograniczeń w relacji z pieniędzmi, kreacja własnej obfitości 

- uwalnianie od lęków i ich przyczyn

- rozpoznawanie przyczyn nałogów, uwalnianie od nałogów

- rozwijanie intuicji, praca z mądrym ja

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej

- odkrywanie sensu życia

- pomoc psychologiczna w stanach dezintegracji, derealizacji, depersonalizacji, dysocjacji itp. spowodowanych kryzysem duchowym lub będacych skutkiem  praktykowania błędnych praktyk duchowych

- każda sprawa i każdy problem może być podjęty w sesji

Ken WIlber na temat tego rodzaju metod:

W każdym przypadku katalizatorem uzdrawiania jest skierowanie świa­domości w obszar doświadczenia, który jest (lub był) odrzucony, zdefor­mowany, fałszywie przedstawiony lub zignorowany. Kiedy ten obszar wejdzie (lub ponownie wejdzie) w świadomość, wówczas może włą­czyć się znowu w bieżący strumień ewolucyjnego rozwoju, a nie pozo­staje w tyle, schwytany w zniekształconą lub oderwaną pętlę, tworząc bolesne symptomy (niepokój, depresję, fobie) stanowiące jedyne świa­dectwo jego uwięzienia. Dzięki spotkaniu (lub ponownemu spotkaniu) tych zaburzonych lub zignorowanych aspektów mogą one zostać odróż­nione (przekroczone) i zintegrowane (włączone) w bieżące fale ciągle poszerzającej się świadomości."

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.